DSC_0284

Shore Temple, Tamil Nadu

The stone temple at Parbatiya,Dah parbatiya,Tezpur,Sonitpur,Assam...

Dah Parbatiya Temple

IMAG0729

Kamakhya temple

DSC_1786

Udayagiri Hills, Madhya Pradesh